ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ;

ABS HIPS

This program combines exclusive abs and backs exercises (25) and exercises for the legs (25 seats, views, plie, abductors and buttocks). Ideal for young trainers.

ABS HIPS
ΕΠΑΝΩ